Vivianne Omsorg AB logga

Vivianne Omsorg – Hemtjänst i Järfälla och Stockholm

Vivianne Omsorg AB är ett privat mångkulturellt företag som startades i början av år 2010. Vi utför hemtjänst utifrån beviljade beslut från biståndshandläggare inom Järfälla Kommun samt Stockholms Stad inom områdena Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby.

Vi är mycket måna om att Du som kund ska få en personligt utformad omsorg anpassad till Ditt hemspråk och kultur. Vi har särskild kompetens inom det arabiska, persiska, kurdiska och somaliska kulturområdet. Det förtroende Du gett oss vill vi på bästa möjliga sätt uppfylla. Du ska varje dag känna Dig trygg och nöjd med våra tjänster.

Både ledningen och personalen hos Vivianne Omsorg AB är välutbildade med lång erfarenhet av äldreomsorg, och är väl förtrogna med olika kulturella aspekter. Dina önskemål och behov är alltid i fokus. För oss är ingenting är omöjligt.

Varför välja oss?

För oss är det viktigt att du känner dig respekterad, nöjd och trygg i din vardag. Vi satsar därför på både erfaren och välutbildad personal som har förståelse för dina behov och önskemål, och kan hjälpa dig på rätt sätt. Det är självklart för oss att erbjuda ett flertal språk, särskilt arabiska, persiska, kurdiska och somaliska, så du i alla sammanhang känner dig trygg och förstådd.

Vi erbjuder dig även en egen kontaktman, som du själv väljer. Kontaktmannen ger dig allt det stöd och hjälp du behöver utifrån dina beviljade insatser. Önskar Du byta kontaktman ärdet bara att meddela oss. Om Din kontaktman inte är i tjänst meddelar vi alltid dig vem som kommer istället. Detta gäller även vid förseningar.

Tillsammans med Dig går vi igenom Dina beviljade insatser och skriver alltid en genomförandeplan, som godkänns först när Du skriver under den.

Vi blir aldrig nöjda innan Du som kund blir det. Vi vet att vi ständigt måste arbeta med förbättringar med verksamhetens kvalitet. Ledningens engagemang, allas delaktig och helhetssyn utgör nödvändiga förutsättningar för att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt. I vårt förbättringsarbete tar vi på största allvar om Du eventuellt inte är nöjd med något. Du får alltid svar på hur vi har åtgärdat Dina synpunkter eller klagomåld

hemtjänst Järfälla Stockholm

Vision och värdegrund

Vår vision är att utifrån kundens behov ska varje dag vara tryggt att åldras med värdighet hos Vivianne Omsorg AB. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla medarbetare i företaget har ett gemensamt ansvar för att vi når visionen.

Vår verksamhet kännetecknas av att allt vi gör utgår vi från vår värdegrund ” att bemöta kunden som vi själva vill bli bemötta”. Detta innebär för oss att se Dig som kund som en unik person med rätt till ett värdigt liv och välbefinnande. För oss är det självklart att arbeta utifrån kvalitetskrav som självbestämmande, delaktighet, trygghet, kontinuitet, gott bemötande och kunskap.

Kontakta oss

Vi arbetar hårt för att förenkla din vardag

i din egen bostad så länge som möjligt. Genom att hjälpa dig med livet i ditt eget boende så vill vi skapa trygghet, trivsel och bekvämlighet på ålderns höst. Oavsett hur din fysiska status, sjukdomsbild och mentala förutsättningar ser ut så jobbar vi hårt för att du ska få ett så fint liv som möjligt.

Din delaktighet i hemtjänsten är också mycket viktig för oss.  För att din hemtjänst i Järfälla och Stockholm ska passa dig så bra som möjligt så ser vi till att du får den hjälp du behöver och förtjänar. 

Hemtjänst med kunskaper i andra språk och kulturer

Att anlita hemtjänst är ett bra sätt att få den hjälp man behöver i vardagen. Men vad händer om man inte talar det lokala språket? Detta är en vanlig utmaning för många äldre och personer med funktionsnedsättningar som behöver hemtjänst. Därför är det viktigt att välja en hemtjänstleverantör som kan erbjuda tjänster på flera språk

Vår personal har särskild språklig och kulturell kompetens inom arabiska, persiska, kurdiska och somaliska. Genom att anlita en hemtjänst med flerspråkig personal kan man vara säker på att ens önskemål och behov blir förstådda och tillgodosedda på bästa sätt.

Minimibeloppet täcker det viktigaste

Vad kostar hemtjänsten? Hur mycket du ska betala beräknas på flera olika aspekter, bland annat brukarens inkomst, hyra och det antal timmar som brukaren får hjälp av hemtjänsten

Minimibeloppet är ett lagstadgat begrepp som följer ett prisbasbelopp som fastställs varje år. Minimibeloppet måste täcka brukarens normala levnadsomkostnader.

Har du fått ett beslut om hemtjänst har du rätt att välja vem som ska utföra den. Är du i omedelbart behov av hemtjänst i Järfälla så kan du få en tillfällig utövare fram tills du har gjort ditt val. Väljer du oss så kan vi garantera att du får en kvalitativ, personlig och trygg hemtjänst.

Hemtjänst Järfälla med regelbundna uppföljningar

Vår hemtjänst följs regelbundet upp av handläggaren för att kvaliteten ska säkras. Uppföljningen sker tillsammans med dig genom hembesök eller per telefon. Du kan självklart låta dina anhöriga eller någon annan närstående vara med vid uppföljningen.

För att du ska känna trygghet i din hemtjänst så kräver socialtjänstlagen att vi dokumenterar vad vi gör när vi hjälper dig. Vi samlar dokumentationen i en personakt, som din kontaktperson ansvarar för. Personakten innehåller dessutom en genomförandeplan som ni arbetar fram tillsammans.

Välkommen att kontakta oss för hemtjänst med stort hjärta i Järfälla och Stockholm.